Поверителност

Личните данни, които този уебсайт получава при регистрацията, ще бъдат използвани единствено за обслужване на потребителите – приемане и изпълнение на поръчки, доставяне на информация под формата на информационен бюлетин и връзка с потребителите, в случай на възникнали проблеми, свързани с поръчката.

Търговецът  гарантира на своите Клиенти конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица, извън случаите и при условията, посочени в нашите Общи условия за ползване. Търговецът опазва и съхранява личните данни на клиента, станали му известни при попълване на електронната форма за покупка, като това задължение отпада в случай, че клиентът е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство Търговецът  може да използва личните данни на клиента единствено и само за целите, предвидени в договора. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави. Търговецът  се задължава да не разкрива никакви лични данни, станали му известни при и по повод търговската му дейност, освен в случаите, когато е е длъжен да предостави информацията по силата на закон.

Търговецът  се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на Клиента, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. Търговецът  е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

Потребителите, абонирани за информационния ни бюлетин, могат да прекратят абонамента си по всяко време!

Потребителският акаунт на конкретен потребител може да бъде изтрит от базата данни на Chkolarovo.com, заедно с прилежащите към него данни (без данните за направените поръчки) по всяко време при желание от страна на потребителя. При желание за ползване на пълната функционалност, Kлиентът е длъжен да попълни наново регистрационната форма.

Личните данни, които този уеб сайт събира за постигане на максималната му ефективност, са както следва:

 1. Лична информация за физическо лице:
 • Име
 • Точен адрес за доставка
 • Tелефон за контакт
 • Eлектронна поща
 • ЕГН (необходимо за издаване на фактура)
 1. Лична информация за юридическо лице:
 • Наименование на фирмата
 • Данни за фирмата – седалище, ЕИК, Идент.номер по ЗДДС, МОЛ
 • Точен адрес за доставка
 • Телефон за контакт
 • Електронна поща

Тази информация ни е необходима, за да можем да доставим продуктите на желания от Вас адрес. Налага се да използваме Вашия електронен адрес и телефон, за да потвърдим заявката, както и да ви уведомим за настъпили промени или проблеми с нейното доставяне. Тази информация се класифицира като лична и се пази в нашия фирмен сайт. В случай, че изберете да не публикувате личните си данни, Вие няма да имате възможност да се възползвате от услугите, които Ви предлагаме.